10157285_10201641839510395_7670339640133571744_n

Všechny si Vás dovolujeme srdečně pozvat na pietní shromáždění k uctění památky srbského národního hrdiny Gavrila Principa. Ten před 100 lety provedl atentát na arcivévodu Ferdinanda jako výraz odporu proti okupaci a tyranii jíž byl srbský národ vystaven.

Rakousko-uherský režim tehdy neutlačoval jen náš český národ, ale ještě horším způsobem okupoval a utlačoval Bosnu a Hercegovinu a Srby kteří v ní žili. Proti tomuto bezpráví povstal mladý hrdina, dosud ještě nezletilý student. Spolu se svými kamarády z organizace Mladá Bosna provedli slavný atentát a obětovali své mladé životy boji za svobodu nejen svého národa, ale i za svobudu všech Slovanů a tedy i nás Čechů. Gavrilo Princip byl později umučen v Terezíně, a proto se právě zde bude konat zádušní mše za Gavrila Principa.

Rakousko-uhersko využila atentátu jako vítané zámniky pro agresi proti Srbsku, jehož vláda neměla s atentátem nic společného a snažila se válce za každou cenu vyhnout. Vídeňská vláda ovšem chtěla válku a tak s podporou Berlína rozpoutala a vyvolala do té doby nejhorší válku v lidských dějinách.

Přijďte si všichni připomenout tohoto mladého hrdinu, i my Češi jsme mu zavázáni, neboť zahájil boj za naši svobodu, který vyvrcholil roku 1918 osvobozením naší krásné vlasti po 300 letech poroby.

Více informací se dozvíte v oficiální pozvánce pořadatelů. Tu Vám v úplném znění přinášíme zde:

 

Pozvánka na parastos – pravoslavnou zádušní mši – a vzpomínku na mučedníka Malé Pevnosti v Terezíně, bojovníka za svobodu jižních Slovanů – Gavrila Principa.

Společně uctíme jeho hrdinné protirakouské vystoupení, na jeho věznění a smrt ve zdech terezínské Malé Pevnosti. Vzpomeneme i na jeho srbské, chorvatské a bosenské druhy z organizace Mladá Bosna a na jejich smrt, která nebude zapomenuta.

Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu v roce 1914 v Sarajevu považujeme za krok k osvobození jižních Slovanů a obnově české národní státnosti a vzniku demokratického Československa.

Vzpomínkové shromáždění a parastos se uskuteční na 1. nádvoří Malé Pevnosti v Terezíně v sobotu 26. dubna 2014 ve 12,00 hod.

Václav Dvořák Jaroslav Foldyna otec Srdjan Jablanović
Přátelé Srbů na Kosovu, o.s. poslanec Sněmovny ČR Pravoslavná církevní obec
Sv. Knížete Lazara v Praze

(Z Prahy bude v ten den v 10,30 hod vypraven zvláštní autobus od stanice metra Florenc. Bude označen cedulí na předním sklem: „Terezín – tryzna – parastos“)

 

Více informací o atentátu a příčinách války se dozíte zde: Vypuknutí první světové války a Srbové