1235171_566278460092716_1950272751_n

8. 10. 2013

V zasedací místnosti v Revoluční ulici v Praze proběhl seminář se srbskými politiky ze Srbské radikální strany (dále SRS). Jednalo se o první veřejnou akci, kterou Evropská fronta solidarity pro Kosovo (dále EFSK) organizovala v České republice. Semináře se zúčastnilo okolo padesáti posluchačů. Celý seminář konsekutivně tlumočil Jan Zorbić a trval přes tři hodiny.

V úvodu představil EFSK její aktivista Patrik Vondrák, který zmínil výčet zemí, kde EFSK působí a co je jejím cílem. Kritizoval také české vlády za jejich pokrytecký vztah k Srbsku.

Následoval první přednáškový blok, který byl věnován přednášce místopředsedy SRS, bývalého ministra obchodu a služeb a někdejšího dlouholetého poslance doktora Zorana Krasiće. Jeho přednáška byla nejdelší a měla nejširší záběr.
Místopředseda SRS začal hovořit o historii Srbské radikální strany. Zprvu bylo třeba vymezit pojem radikál, protože nejen tento pojem prošel na Západě výrazným etymologickým vývojem a v našem kontextu je chápan rozdílně. „Radikál je ten, kdo chce změnu od kořenů a obzvláště ten, kdo chce úplně změnit špatný stav věcí od kořenů,“ objasnil Krasić.
Dále hovořil o postojích SRS, které se zakládají na faktech, spravedlnosti a pravdě. Došlo i na kritiku globalizace a politiky Západu, které Krasić vytýkal, že demokracii nelze přinášet bombami.

Největší část přednášky byla věnována politickému a historickému vývoji Srbska. Mezinárodní politické situaci, nedodržování Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, etnickým čistkám a situaci na Kosovu a Metochii. V rámci antiglobalismu byla zmíněna také zahraniční spolupráce SRS např. s Ruskem, Čínou, Indií, Brazílií nebo arabskými státy. Důkladně byla rozebrána také činnost Haagského tribunálu a jeho pokrytecký selektivní přístup k jednotlivým kauzám.

Zoran Krasić je na téma Haagu odborníkem na slovo vzatým, neboť je předsedou výboru pro obranu Vojislava Šešelje před haagským tribunálem. Předseda SRS Vojislav Šešelj je v Haagu souzen a držen ve vazbě již více než 10 let, aniž by se dočkal jakéhokoliv rozsudku. Jeho případ je vrcholem nespravedlnosti Haagu, obzvlášť proto, že Šešelj je souzen pouze za tkz. verbální delikt. Haag mu ovšem dosud žádnou vinu nedokázal, naopak Šešelj dokázal, že je Haagský soude jednoznačně nespravedlivý a protisrbsky zaměřený.

Zkraje druhého přednáškového bloku byla představena mise do Kosova, která se uskuteční během měsíce října. Dobrovolníci z několika evropských zemí pojedou do Kosova podpořit například základní školu a chudé rodiny žijící v obklíčení nepřátelských Albánců. Dovezou jim hmotnou humanitární pomoc. I mezi posluchači dané přednášky bylo vybráno pár tisíc korun na nákop humanitární pomoci pro ohrožené komunity na Kosovu.

Druhý blok byl zahájen přednáškou někdejšího poslance, aktuálního předsedy krajské organizace SRS v jihosrbském kraji Leskovac a člena nejvyššího vedení SRS panem Ing. Tomislavem Ljubenovićem. Jeho přednáška byla zaměřena především na Kosovo. Popsal historický vývoj této krajiny, od bitvy na Kosově poli přes situaci na Kosovu za Rakouska Uherska až po dnešní dobu.

Zdůraznil, že jedinou záminkou pro bombardování Jugoslávie, kdy byly bombardovány školy, nemocnice a mosty, byl incident v Račaku, který byl celý zinscenován Západem a UCK. Dále vyčetl, co všechno bylo bombardováno, a zmínil, že NATO ničilo na Kosovu také kulturní památky zapsané na seznamu UNESCO. On sám se stal málem obětí bombardování, neboť byl pasažérem civilního vlaku, který jen o vlásek minuly bomby svržené letadly NATO.

Došlo i na geopolitiku, když Ljubenović přirovnal Srby k „malým“ Rusům a motivaci Západu vidí na jedné straně ve snaze o oslabení Ruska, na druhé v zničení suverénního národa. Jako dalším významným faktorem bylo zmíněno nerostné bohatství, které se nachází v oblasti Kosova a Metochie.

„Když srovnáme NATO a osmanské Turky, jsou mezi nimi nějaké rozdíly? Ne jsou úplně stejní. Jedná se o dobyvatele, kterým jde pouze o to, aby dobyli strategická území,“ uzavřel Ljubenović

Dalším řečníkem byl předseda mládeže SRS Svetislav Madjarević. Ten má bohaté zkušenosti s organizováním humanitární pomoci pro Srby na Kosovu, sám toto okupované srbské území často navštěvuje v rámci humanitárních misí. V rámci přednášky nejprve geograficky rozdělil Kosovo na jednotlivé části, vymezil enklávy, ve kterých žijí Srbové a další nealbánci, a popsal rozdíly mezi enklávami.

Dále barvitě vylíčil běžný život Srbů i dalších nealbánců žijících v enklávách, jejich omezení, kdy se nemohou z enkláv vzdalovat. Za ještě horší považuje Madjarević život Srbů ve vesnicích, kde žijí společně s Albánci. Albánští extrémisté na Srby ve vesnicích útočí a tyto útoky nezřídka končí vraždami.

Motivací bývá nejen nenávist, nýbrž i motivace finanční. Albánci obchodují s orgány Srbů žijících na Kosovu. Je tedy pro Srby nebezpečné vzdalovat se od jejich domovů a můžeme tedy vidět případy, kdy Srbové chodí na hřbitovy pod ochranou vojáků KFOR. Tito vojáci také chrání srbské památky na Kosovu před zničením ze strany albánských extrémistů. Na druhou stranu vojáci KFOR a příslušníci dalších západních misí na Kosovu hájí nezávislost této jihosrbské provincie.

Po druhém přednáškovém bloku následovala diskuse. V ní obsáhle odpovídal na dotazy místopředseda Zoran Krasić. Bylo vidět, že citlivé je především téma globalizace a případné přistoupení Srbska k EU, kdy se doktor Krasić při odpovědi rozohnil a předvedl výbornou emocionální řečnickou podívanou, která přítomné zcela nadchla.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se zúčastnili, a budeme se brzy těšit na další veřejnou akci.
Je třeba zmínit se také o čtvrtém členovi delegace SRS, který ovšem nebyl mezi řečníky. Je jím místopředseda mládeže SRS Marko Paunović, který v rámci SRS zastává také funkci předsedy rady pro informace.

Celou akci považujeme za maximálně vydařenou. Především pak naši hosté na nás udělali veliký dojem. Zůstali u nás v Praze ještě následující dva dny, během kterých jsme jim ukázali krásné pražské památky a vedli jsme s nimi dlouhé rozhovory o politice i řadě dalších společenských témat. Bylo jistě velmi zajímavé debatovat se zkušenými a vysoce postavenými politiky, kteří již dlouhé roky brání Kosovo a Metochii.

Je třeba také dodat, že Srbská radikální strana je plně demokratickou stranou, jež ctí lidská práva a usiluje o prohloubené demokracie. Zároveň se jedná o stranu vlasteneckou a je nejúspěšnější stranou v Evropě, jež má takovéto ideové zaměření. Členy Srbské radikální strany jsou krom Srbů také příslušníci všech národů a etnických menšin, jež žijí na území Srbska.

Mezi členy SRS tak najdeme např. Slováky, Maďary, Bulhary, Chorvaty nebo také řadu muslimů. Také naši krajané patří ke členům SRS a jeden Čech je dokonce funkcionářem této strany. V řadách SRS jsou však také příslušníci vzdálenějších národů, např. Arabové (především z Palestiny) a také jeden Japonec.

Nesmírně zajímavé bylo vyslechnout si také životní příběh Tomislava Ljubenoviće. Ten bojoval jako dobrovolník jugoslávské armády proti chorvatským separatistům během tamní občanské války. Řekl, že právě když vypukla válka, narodil se mu syn. To jej ještě víc motivovalo k tomu, aby dobrovolně odešel na frontu, neboť chtěl, aby na něj byl jednoho dne jeho syn hrdý a nemusel se za něj stydět. Bylo velmi poučné, vyslechnou si jeho zkušenosti a zážitky z válečné doby.

Jsme velmi rádi, že jsme touto naší akcí přispěli k lepší informovanosti našich spoluobčanů o skutečném dění na Balkáně. Tato přednáška byla jistě neobyčejně přínosná pro každého, kdo se zajímá o danou problematiku a chce se toho co nejvíc dozvědět o situaci Srbů na Kosovu. Na naší přednášce se tak všichni mohli dozvědět informace z první ruky od předních odborníků na danou problematiku, kteří navíc stojí v čele úsilí Srbů o zachování Kosova a Metohije v rámci Srbska.

V neposlední řadě pak tato přednáška umožnila vysbírat dalších několik tisíc korun na naši nadcházející humanitární pomoc Srbům na Kosovu. Pokud chcete rovněž přispět, budeme velmi rádi. Bližší informace jak pomoci se dozvíte zde: http://solidarita-kosovo.info/sbirka/ Nezapomeňte ale, že uzávěrka sbírky je již za několik dní a to 13. října!