1381962_669890236388866_547330755_n

Již brzy se chystáme vyrazit opět na Kosovu a pomoci tamním ohroženým srbským enklávám. Tuto humanitární pomoc realizujeme díky vašim finančním příspěvkům do námi pořádané sbírky. S pomocí Srbům na Kosovu máme bohaté zkušenosti, neboť ji organizujeme již po čtvrté, z toho potřetí pod hlavičkou naší mezinárodní humanitární organizace Evropská fronta solidarity pro Kosovo.

I tentokrát budeme pomáhat základní škole v jedné ze srbských enkláv obklíčených nepřátelskou okupační mocí. Rovněž pomůžeme také chudým srbským rodinám, jež žijí v pro nás nepředstavitelně těžkých podmínkách, jež jsou navíc mnohonásobně zhoršeny kvůli každodenní okupační realitě, které tamní Srbové čelí. O celé pomoci Vás budeme samozřejmě podrobně informovat v řadě detailních reportáží i video záznamů. Zcela stejně jako během minulých humanitárních misí. Dozvíte se tak všechny detaily o tom kde přesně, komu a jak Vaše peníze pomáhají.

V této reportáži Vás seznámíme s rodinou, které se tentokrát chystáme pomoci. Jedná se o rodinu Šapićů, žijící v srbské enklávě ve vesnici Banje v okrese Srbica, jež leží na jih od Kosovské Mitrovice. Před zhruba 40 dny postihla rodinu hrozná tragédie. Po dlouhé a těžké nemoci zemřel otec rodiny Blagoje. Maminka Valentina a čtyři děti, syn Dejan a dcery Jovana, Milica a Katarina přišly o svého milovaného tatínka. Trápení rodiny, je navíc prohloubeno existenční krizí, do níž se dostala.

Maminka Valentina je totiž bez práce. Stejně jako ohromná část Srbů na Kosovu nemůže najít práci, kvůli diskriminaci ze strany kosovsko-albánského režimu. Tatínek Blagoje naštěstí před onemocněním pracoval na okresním úřadě Srbice.Léčení tatínka musela do značné míry rodina sama financovat, neboť zdravotní pojištění v Srbsku nepokrývá ani zdaleka všechny léčebné náklady a tak se často stává, že těžce nemocní lidé si musí léčbu do značné míry hradit sami. Právě to rodinu zruinovalo. Dnes dluží za léčbu v přepočtu 20 000 Kč. Jedná se zhruba o čtyřnásobek tamního běžného platu. Pro rodinu Šapićů to jsou ohromné peníze. Netuší, jak dluh splatí.

Momentálně jsou zcela bez jakýchkoliv příjmů. Za vdovský a sirotčí důchody po zesnulém tatínkovi budou dostávat celkem pouhých 3 000 Kč měsíčně! Z toho má žít vdova se čtyřmi sirotky a navíc je čeká splácení dluhu. Situace je však ještě horší, neboť důchod jim začne být vyplácen teprve za půl roku! Do té doby bude rodina zcela bez prostředků. Nešťastná maminka neví, jak se postará o své nebohé děti. Stejně tak i jejich další budoucnost je nejistá, neboť ubohý důchod jim umožní pouze živořit. Na pohřeb zesnulého tatínka se složili jejich příbuzní a přátelé. Školní pomůcky a knihy pro její čtyři malé sirotky jim koupili příbuzní. Bez jejich pomoci by neměla maminka Valentina ani za co zaplatit pohřeb a ani by nemohla pořídit dětem nutnou výbavu do školy.

Sami tak vidíte, v jak katastrofální situaci se rodina nachází. My jsme se rozhodli, že právě této rodině poskytneme pomoc. Proto ji během naší cesty na Kosovo navštívíme a z peněz vybraných ve sbírce přispějeme rodině na splácení dluhu. To je totiž to, co tato rodina potřebuje zdaleka nejvíc. Samozřejmostí budou také dárky pro děti i jejich maminku, nešťastnou vdovu. Vedle této rodiny však naši pomoc potřebuje také nejméně jedna základní škola a také další lidé, jako např. invalidní veterán Duško. Rovněž se chystáme nakupovat učebnice pro děti z nejchudších srbských rodin.

Proto je potřeba, abychom ve sbírce vybrali co nejvíce finančních prostředků. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby příspěvků ve sbírce bylo dost na to, abychom z nich mohli zaplatit celý dluh rodiny Šapićů. To zdali se nám to s Vaší pomocí podaří, záleží jen na úspěšnosti naší sbírky. My do celé mise a její organizace vložíme maximum. Doufáme, že se najde dost dalších lidí, kteří se k nám přidají a svými příspěvky dopomohou k tomu, aby byla sbírka co nejúspěšnější a abychom tak všichni společně co nejvíce pomohli ohroženým Srbům na Kosovu. Každá stokoruna, kterou pošlete do sbírky, pomůže rodině Šapić zbavit se hrozného dluhu a alespoň trochu ji přiblíží k normálnímu životu. Projevme naši lidskost a ukažme, že nám nejsou lhostejné osudy našich slovanských bratrů.

Stejně jako minule i tentokrát můžete zasílat finanční příspěvky na naši sbírku na tento účet: 2800279598/2010 Do zpráv pro příjemce piště: Kosovo . Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu: efskczech@gmail.com nebo na nášem facebooku: https://www.facebook.com/EvropskaFrontaSolidarityProKosovo

Sbírka končí již brzy, proto prosíme, přispějte pokud možno co nejdříve. Všechny podrobnosti o naší činnosti i detailní informace a reportáže z předchozích humanitárních akcí najdete na tomto našem webu. Naši bratři Srbové vždy stáli věrně při nás a pomáhali nám, když se k nám všichni ostatní otáčeli zády. Dnes je na čase, abychom jim tuto jejich bratrskou lásku oplatili a pomohli jim, když to nejvíc potřebují!