Archiv pro štítek: solidarita

Humanitární sbírka 2017

Stejně jako předchozí roky, i letos aktivisté EFSK pořádají misi na podporu chudých srbských škol na Kosovu a Metohiji. I tento rok bychom rádi podpořili základní školu ve vesnici Novo Brdo, která pod naší patronací výrazně zkvalitnila výuku. Jako v loňském roce bychom rádi dětem pořídili startovací balíčky do školy především s psacími potřebami a sešity. Z předchozích let víme, že největším problémem je v chladnějším období všudypřítomná zima v učebnách. S tímto problémem bychom škole rádi pomohli zakoupením přímotopu.

V našem plánu je podpořit i další chudou školu v regionu a to již zmíněnými balíčky pro školáky, či sportovními potřebami. Stejně jako předchozí roky vybereme některou z nemajetných rodin, plnou malých dětí, která od nás obdrží trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, snad i nějaké drobnosti pro malé děti.

Uvítali bychom, kdyby se do sbírky vysbíralo pár hraček, či plyšových medvídků, což malým dětem udělá asi největší radost. Pro zaslání nás prosím kontaktujte na fb nebo na náš email. Klíčová je pro všechny obdarované i vysbíráná částka. Můžete si být jisti, že každá koruna / euro budou vynaloženy ve prospěch sbírky. Myslete na to, že se vyplatí poslat třeba i 50,- Kč. Nechceme od nikoho tisícové dary, ale budeme rádi za třeba i malý příspěvek od každého z vás. Zda budeme moci podpořit všechny plánované subjekty je už jen na vás a vaší štědrosti. Srbové v minulosti stáli mnohokrát na naší straně, pomáhali Čechům a byli připraveni pomoci. Je na nás, zda budeme chtít i my v této pro mnohé z nich těžké době pomoci.

Číslo účtu: 2800279598 / 2010
Zpráva pro příjemce: KOSOVO
Sbírka končí: 20.9.2017

Humanitární sbírka 2016

Již několik let v řadě se snažíme v rámci možností pomoci Srbům žijících na Kosovu a Metohiji a to především srbským dětem. Stejně tak tomu bude i letos. Myslíme si, že naši činnost již z předchozích let znáte a víte, že veškeré prostředky vynaložíme ve prospěch potřebných přímo na místě, kam každoročně přijíždíme a pomoc vlastnoručně předáváme.
V letošním roce máme v plánu pomoci rovnou dvěma školským zařízením a jedné chudé rodině s dětmi. Z předchozích návštěv víme, že ve školách je nejpotřebnější především technika, na kterou již v srbském rozpočtu nezbývá prostředků. Proto máme v plánu každé škole pořídit projektor, aby se výuka dětí zkvalitnila tak jak je to již řadu let u nás. Není tedy před námi lehký úkol, ale pevně věříme, že se společně na potřebné věci poskládáme. Je to jen na nás a na naší solidaritě! 🙂
Pokud tedy chcete podpořit srbské školáky tak pošlete částku podle vašich možností na níže uvedený účet. Úsměv na tváři a velký dík od samotných dětí nám pak budiž odměnou.

Číslo účtu: 2800279598 / 2010
Zpráva pro příjemce: KOSOVO
Sbírka končí: 23.9.2016

Srbská rodina, žijící v ghettu na Kosovu, nutně potřebuje naši pomoc

Již brzy se chystáme vyrazit opět na Kosovu a pomoci tamním ohroženým srbským enklávám. Tuto humanitární pomoc realizujeme díky vašim finančním příspěvkům do námi pořádané sbírky. S pomocí Srbům na Kosovu máme bohaté zkušenosti, neboť ji organizujeme již po čtvrté, z toho potřetí pod hlavičkou naší mezinárodní humanitární organizace Evropská fronta solidarity pro Kosovo.

I tentokrát budeme pomáhat základní škole v jedné ze srbských enkláv obklíčených nepřátelskou okupační mocí. Rovněž pomůžeme také chudým srbským rodinám, jež žijí v pro nás nepředstavitelně těžkých podmínkách, jež jsou navíc mnohonásobně zhoršeny kvůli každodenní okupační realitě, které tamní Srbové čelí. O celé pomoci Vás budeme samozřejmě podrobně informovat v řadě detailních reportáží i video záznamů. Zcela stejně jako během minulých humanitárních misí. Dozvíte se tak všechny detaily o tom kde přesně, komu a jak Vaše peníze pomáhají.

V této reportáži Vás seznámíme s rodinou, které se tentokrát chystáme pomoci. Jedná se o rodinu Šapićů, žijící v srbské enklávě ve vesnici Banje v okrese Srbica, jež leží na jih od Kosovské Mitrovice. Před zhruba 40 dny postihla rodinu hrozná tragédie. Po dlouhé a těžké nemoci zemřel otec rodiny Blagoje. Maminka Valentina a čtyři děti, syn Dejan a dcery Jovana, Milica a Katarina přišly o svého milovaného tatínka. Trápení rodiny, je navíc prohloubeno existenční krizí, do níž se dostala.

Maminka Valentina je totiž bez práce. Stejně jako ohromná část Srbů na Kosovu nemůže najít práci, kvůli diskriminaci ze strany kosovsko-albánského režimu. Tatínek Blagoje naštěstí před onemocněním pracoval na okresním úřadě Srbice.Léčení tatínka musela do značné míry rodina sama financovat, neboť zdravotní pojištění v Srbsku nepokrývá ani zdaleka všechny léčebné náklady a tak se často stává, že těžce nemocní lidé si musí léčbu do značné míry hradit sami. Právě to rodinu zruinovalo. Dnes dluží za léčbu v přepočtu 20 000 Kč. Jedná se zhruba o čtyřnásobek tamního běžného platu. Pro rodinu Šapićů to jsou ohromné peníze. Netuší, jak dluh splatí.

Momentálně jsou zcela bez jakýchkoliv příjmů. Za vdovský a sirotčí důchody po zesnulém tatínkovi budou dostávat celkem pouhých 3 000 Kč měsíčně! Z toho má žít vdova se čtyřmi sirotky a navíc je čeká splácení dluhu. Situace je však ještě horší, neboť důchod jim začne být vyplácen teprve za půl roku! Do té doby bude rodina zcela bez prostředků. Nešťastná maminka neví, jak se postará o své nebohé děti. Stejně tak i jejich další budoucnost je nejistá, neboť ubohý důchod jim umožní pouze živořit. Na pohřeb zesnulého tatínka se složili jejich příbuzní a přátelé. Školní pomůcky a knihy pro její čtyři malé sirotky jim koupili příbuzní. Bez jejich pomoci by neměla maminka Valentina ani za co zaplatit pohřeb a ani by nemohla pořídit dětem nutnou výbavu do školy.

Sami tak vidíte, v jak katastrofální situaci se rodina nachází. My jsme se rozhodli, že právě této rodině poskytneme pomoc. Proto ji během naší cesty na Kosovo navštívíme a z peněz vybraných ve sbírce přispějeme rodině na splácení dluhu. To je totiž to, co tato rodina potřebuje zdaleka nejvíc. Samozřejmostí budou také dárky pro děti i jejich maminku, nešťastnou vdovu. Vedle této rodiny však naši pomoc potřebuje také nejméně jedna základní škola a také další lidé, jako např. invalidní veterán Duško. Rovněž se chystáme nakupovat učebnice pro děti z nejchudších srbských rodin.

Proto je potřeba, abychom ve sbírce vybrali co nejvíce finančních prostředků. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby příspěvků ve sbírce bylo dost na to, abychom z nich mohli zaplatit celý dluh rodiny Šapićů. To zdali se nám to s Vaší pomocí podaří, záleží jen na úspěšnosti naší sbírky. My do celé mise a její organizace vložíme maximum. Doufáme, že se najde dost dalších lidí, kteří se k nám přidají a svými příspěvky dopomohou k tomu, aby byla sbírka co nejúspěšnější a abychom tak všichni společně co nejvíce pomohli ohroženým Srbům na Kosovu. Každá stokoruna, kterou pošlete do sbírky, pomůže rodině Šapić zbavit se hrozného dluhu a alespoň trochu ji přiblíží k normálnímu životu. Projevme naši lidskost a ukažme, že nám nejsou lhostejné osudy našich slovanských bratrů.

Stejně jako minule i tentokrát můžete zasílat finanční příspěvky na naši sbírku na tento účet: 2800279598/2010 Do zpráv pro příjemce piště: Kosovo . Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu: efskczech@gmail.com nebo na nášem facebooku: https://www.facebook.com/EvropskaFrontaSolidarityProKosovo

Sbírka končí již brzy, proto prosíme, přispějte pokud možno co nejdříve. Všechny podrobnosti o naší činnosti i detailní informace a reportáže z předchozích humanitárních akcí najdete na tomto našem webu. Naši bratři Srbové vždy stáli věrně při nás a pomáhali nám, když se k nám všichni ostatní otáčeli zády. Dnes je na čase, abychom jim tuto jejich bratrskou lásku oplatili a pomohli jim, když to nejvíc potřebují!